Zyski i koszty

Co zyskujemy, koszty i zyski pasywnych domów

 

Założeniem domów pasywnych jest niewykorzystywanie do ogrzewania paliw nieodnawialnych, jaki gazu, oleju, czy węgla. Taki dom musi być w odpowiedni sposób zaprojektowany. Dom pasywny posiada l trzykrotnie mniejsze zapotrzebowanie na energię niż dom energooszczędny, a oprócz tego w pełni odpowiadają standardom przepisów Unii Europejskiej.

 

 

Domy pasywne wciąż są mylone z domami energooszczędnymi. Koszt ich budowy w polskim klimacie jest o około 20 procent wyższy niż koszt budowy domu standardowego. Wielu pracowników budowlanych nie posiada jeszcze dostatecznej wiedzy na temat budowy tego typu obiektów. Dlatego decyzja o budowie domu pasywnego powinna być poprzedzona dokładnym przygotowaniem, a także wybraniem sprawdzonego projektu budowlanego. Roczne koszty ogrzewania pasywnego domu powinny to między 300 a 400 zł netto. W skład tej sumy wchodzi koszt energii elektrycznej potrzebnej do pracy pompy ciepł, która dogrzewa powietrze wprowadzane na układ wentylacji mechanicznej. Dodatkowymi kosztami są praca wentylacji mechanicznej. Wartość tych kosztów może w dużym stopniu zależeć od sposobu eksploatacji domu i ilości osób, które w nim mieszkają.